Servicekatalog - teknisk konsultation av Agda PS

Typ av ärende Beskrivning Debitering
Uppdatering Uppdatering av AgdaPS programversion, 1-2 Agda PS databaser med eventuella tilläggskomponenterna Agda PS Webb och Agda PS Services.
Vid 3 eller fler databaser sker tilläggsdebitering med 800 sek per styck.
3340 sek exkl. moms
Flytt av applikation Flytt av AgdaPS, Agda PS Webb, Agda PS Services till nya servrar. 6680 sek exkl. moms
Flytt av databaser Flytt av 1-4 Agda PS databaser till ny MSSQL-server. Integrationer hanteras löpande. Vid fler än 4 databaser sätts pris enligt offert. 8350 sek exkl. moms
Uppgradering MSSQL-server Uppgradering av befintlig MSSQL-server (inkluderar ej Reporting services). Integrationer hanteras löpande. 6680 sek exkl. moms / server
Skapa/flytt av konfigurationsdatabas Installation av central konfigureringsdatabas alt. flytt av central konfigureringsdatabas till ny MSSQL-server 3340 sek exkl. moms
Flytt Visma Cloud Gateway Flytt av Visma Cloud Gateway till ny server. OBS: ingen annan VCG får finnas installerad på servern. 5010 sek exkl. moms
Felsökning / Konsultation Konsultation och felsökning i kundens miljö av systemets olika tekniska moduler/funktioner.
  • För konsultuppdrag på plats hos kund är minimidebitering 4 timmar restid samt avgifter tillkommer enligt gällande taxa.
Minsta debitering 1 h, därefter löpande timtaxa
Felsökning / Konsultation outsourcing-/service kunder Konsultation och felsökning i kundens miljö av systemets olika tekniska moduler/funktioner. Pris enligt offert